Από τη Σόφια όπου βρίσκεται για την Πρώτη Συνεδρίαση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την προώθηση του έργου κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης έκανε την πρώτη του παρέμβαση, επισημαίνοντας τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενέργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή. 

Οπως ανέφερε ο Υπουργός, ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί «όδευση-κλειδί για τη ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή μας και την Ευρώπη, η οποία θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών-μελών και θα στοχεύει στην ανάπτυξη και στη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην ενέργεια. Πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει τη διαπεριφερειακή συνεργασία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, ενοποιεί τις ενεργειακές αγορές της περιοχής μας, προωθώντας τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων και συνεπώς, την ανθεκτικότητά της σε ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση. Πρόκειται, επίσης, για ένα έργο που καταδεικνύει τα οφέλη της κοινής δράσης για την μακροπρόθεσμη κατοχύρωση της ασφαλούς, απρόσκοπτης και συνεχούς ροής φυσικού αερίου .

«Στην Ελλάδα, είμαστε πεπεισμένοι ότι η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά υποχρέωσή μας, καθώς βρισκόμαστε σε μια από τις πλέον ενεργειακά ευάλωτες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τεστ αντοχής, που διεξήχθησαν με την ενεργό συμμετοχή κρατών του ευρωπαϊκού ευρύτερου χώρου σε συνεργασία με την Επιτροπή, καταδεικνύουν τη σημασία ανάπτυξης των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών και διασυνδέσεων για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

 Ωστόσο, τονίζω ότι ο Κάθετος Διάδρομος δεν συνιστά λύση μόνο σε ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση, αλλά προωθεί τη διασύνδεση της περιοχής μας με τις ενεργειακές αρτηρίες της Ευρώπης, δίνοντας τέλος στην απομόνωση των κρατών μας. Επιπλέον, θα συμβάλει στη σύγκλιση των τιμών του φυσικού αερίου, διαμορφώνοντας προσιτές τιμές σε όλους και κυρίως στους τελικούς καταναλωτές.
 
Κατά συνέπεια, ο Κάθετος Διάδρομος λειτουργεί καταλυτικά για τη δημιουργία ώριμων ενεργειακών αγορών, καθώς και για τη γεφύρωση του απαράδεκτου χάσματος μεταξύ της περιφέρειάς μας με την υπόλοιπη και περισσότερο προνομιούχα Ευρώπη. Άλλωστε, η πρόσβαση στο Νότιο Διάδρομο θα επιτρέψει στην περιοχή μας να ωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του Νοτίου Διαδρόμου.
 
Ο διασυνδετήριος αγωγός IGB, πέρα από την καθοριστική του σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αποτελεί κομμάτι του Νοτίου Διαδρόμου και την πλέον αποτελεσματικότερη πρόσβαση της Ν.Α. Ευρώπης σε νέες πηγές αερίου. Ο αγωγός, που θα μεταφέρει ποσότητες της τάξης των 3 έως 5 δισ. κυβικών μέτρων το χρόνο, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, έχοντας αποκτήσει τις περιβαλλοντικές άδειες σε Ελλάδα και Βουλγαρία και ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες. Η διαδικασία μίσθωσης δυναμικού (market test) ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη δέσμευση δυναμικότητας σε μακροχρόνια βάση. Εκτιμάται ότι η Τελική Επενδυτική Απόφαση θα ληφθεί μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα και η κατασκευή θα ξεκινήσει στο δεύτερο τέταρτο του 2016, με την προοπτική της έναρξης της λειτουργίας του αγωγού δύο χρόνια αργότερα.
 
Επισημαίνεται ότι ο IGB έχει ήδη κατοχυρώσει 45 εκατ. Ευρώ από το European Energy Program for Recovery (EEPR) και θεωρούμε πως κάθε επιπλέον ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση θα συνδράμει στην επιτάχυνση της υλοποίησής του. Στο πλαίσιο αυτό, ήταν σημαντική η πρωτοβουλία της επιστολής των Υπουργών Ελλάδος, Βουλγαρίας και Ιταλίας προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Sefcovic και τον Επίτροπο Ενέργειας κ. Canete για επιπλέον χρηματοδότηση, επί της οποίας ωστόσο δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο με κάθε ευκαιρία να θέτουμε το ζήτημα αυτό στους συνομιλητές μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η στρατηγική σημασία του IGB οφείλεται και στο γεγονός ότι θα διασφαλίσει πρόσβαση σε ποικίλες πηγές αερίου, προερχόμενες από διάφορες γεωγραφικές περιοχές, και όχι μόνο την Κασπία. Δεδομένης της διαρκώς αυξανόμενης σημασίας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη διεθνή ενεργειακή αγορά, η Ελλάδα επιδιώκει τη διασφάλιση μεγαλύτερων ποσοτήτων, αναβαθμίζοντας τον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και σχεδιάζοντας την κατασκευή Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης & Αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στη Β. Ελλάδα. Σχετικά, δυο έργα έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος.

 Προσβλέπω στη συνέχιση της στενής συνεργασίας των χωρών μας, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, στην βάση όσων έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα, προκειμένου να προχωρήσουμε βάσει των χρονοδιαγραμμάτων. Όλοι αντιλαμβανόμεθα ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος παράγοντας στην υλοποίηση ενεργειακών οδεύσεων. Ας είμαστε λοιπόν παραγωγικοί ώστε να επιλύσουμε σύντομα όλες τις εκκρεμότητες και να κάνουμε πράξη όλα τα συμφωνηθέντα».