Στελέχη της Λιμενικής Αρχής στην Ερέτρια διαπίστωσαν ρήγμα επί του κεκλιμένου και καθίζηση στη θάλασσα τμήματος του δυτικού άκρου της ράμπας φορτοεκφόρτωσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων. Άμεσα αποκλείστηκε το αναφερόμενο τμήμα, ενώ οι ανάγκες της πορθμειακής γραμμής Ερέτριας - Ωρωπού καλύπτονται από το υπόλοιπο τμήμα της ράμπας, το οποίο ορίζεται στα 2/3 επί του συνόλου της.