Στις 60.540 έφτασαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Από το σύνολο, 31.308 υποβλήθηκαν ιδιωτικά, ενώ σε ΚΕΠ 29.232.

Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν την επιδότηση σίτισης (20.635), ακολουθούν αυτές που αφορούν το επίδομα ενοικίου (1.206) και τελευταίες είναι αυτές για την δωρεάν επανασύνδεση ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (622). 

Επίσης μεγάλος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που αφορά συνδυασμό των  παροχών που σχετίζονται με το ρεύμα και την επιδότηση σίτισης (17.936), ακολουθεί ο συνδυασμός που αφορά το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης (5.595) και τελευταίος είναι ο συνδυασμός που αφορά τις παροχές που σχετίζονται με το ρεύμα και το επίδομα ενοικίου (5.595). 

Αρκετά υψηλός είναι ο αριθμός που αφoρά τον συνδυασμό και των τριών παροχών (14.121).