Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε απόφαση περιφερειάρχη, ο οποίος έθεσε σε αργία νομάρχη επειδή δεν ανέστειλε το δικαίωμα υπογραφής των υπαλλήλων της κτηνιατρικής υπηρεσίας της νομαρχίας, οι οποίοι ελληνοποιούσαν επί δύο χρόνια εισαγόμενα αμνοερίφια από τρίτες χώρες (Αλβανία, κ.λπ.). Ειδικότερα, περιφερειάρχης έθεσε τον Αύγουστο του 2010 σε αργία νομάρχη λόγω της παραπομπής του στο ακροατήριο με βούλευμα του περασμένου χρόνου με την κατηγορία της διάπραξης της αξιόποινης πράξης της παράβασης καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ο περιφερειάρχης οφείλει να θέσει σε αργία νομάρχη ή νομαρχιακό συμβούλιο που έχει παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα, εωσότου εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση.

Ο εν λόγω νομάρχης παραπέμφθηκε με βούλευμα σε δίκη για παράβαση καθήκοντος. Και αυτό γιατί από 4 Απριλίου 2005 έως το Σεπτέμβριο του 2007, παρέβη τα καθήκοντά του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλους, τρίτους, παράνομο όφελος.

Ειδικότερα, ο νομάρχης, ενώ όφειλε να επιβάλει προσωρινή αναστολή της εντολής πιστοποίησης που είχαν οι υπάλληλοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας της Νομαρχίας, μέχρι να ξεκαθαρίσει η σε βάρος του έρευνα, δεν το έπραξε. Οι υπάλληλοι αυτοί φέρονται να έχουν εκδώσει ψευδείς και παραπλανητικές πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τις οποίες εισαγόμενα αμνοερίφια από τρίτες χώρες που είχαν σφαγεί στα σφαγεία του νομού, εμφανίζονταν ως εγχώριας προέλευσης. Μάλιστα κατά των υπαλλήλων αυτών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκδοση ψευδών βεβαιώσεων και παράβασης καθήκοντος, ενώ παράλληλα έχει ασκηθεί σε βάρος τους και πειθαρχική δίωξη.

Έτσι, ο νομάρχης -σύμφωνα με το βούλευμα- δεν προέβη στην αναστολή των καθηκόντων των υπαλλήλων αυτών με "σκοπό να προσπορίσει στις επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας ζώντων ζώων από τρίτες χώρες παράνομο όφελος".

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 1421/2011 απόφασή τους (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Σταυρόπουλος) απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του νομάρχη.