Περιθώριο νομιμοποίησης αυθαιρέτων υπάρχει μόνο για όσα αποδεδειγμένα κτίστηκαν πριν από το 1983 και για εκείνα που ανεγέρθηκαν μεν χωρίς οικοδομική άδεια, αλλά δεν υπερβαίνουν τους όρους δόμησης της περιοχής, αναφέρει ο πρόεδρος του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κώστας Μενουδάκος. «Κάθε άλλο ενδεχόμενο, με τη μέχρι σήμερα νομολογία, είναι αδύνατον», λέει ο κ. Μενουδάκος. Το ίδιο ισχύει για την -προσωρινή ή μη- εξαίρεση από την κατεδάφιση. «Η εξαίρεση από την κατεδάφιση ισούται με νομιμοποίηση και έχει κριθεί αντισυνταγματική ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80», σημειώνει ο πρόεδρος του Ε΄ τμήματος.
Πηγή: Καθημερινή