Με διακοπή προμηθειών στα νοσοκομεία απειλούν οι σύλλογοι των προμηθευτών. 

Σε κοινή τους ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού και Τραυματολογικού Υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Υλικών Τεχνητού Νεφρού (ΠΑΣΠΥΤΕΝ) αναφέρουν: 

Από τον Δεκέμβριο του 2014 τα νοσοκομεία του ΕΣΥ προχώρησαν σε πλήρη διακοπή των πληρωμών προς τους προμηθευτές, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν συσσωρευθεί οφειλές νοσοκομείων με συνολικά 14 - 16 μήνες καθυστέρηση, ενώ και οι ιδιωτικές κλινικές έχουν περάσει σε μια ιδιότυπη “στάση πληρωμών”.

Σημειώνουν επίσης ότι οι παράμετροι μεγέθυνσης του προβλήματος έχουν να κάνουν με το «κούρεμα» το 2012, το οποίο πρακτικά «έθεσε εκτός αγοράς πολύ μεγάλο αριθμό προμηθευτών και όσοι προμηθευτές παρέμειναν αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα ρευστότητας», την προπληρωμή του εμπορεύματος που απαιτούν οι Οίκοι του εξωτερικού και την πληρωμή ΦΠΑ ο οποίος είναι ανείσπρακτος.

Οι Σύλλογοι προειδοποιούν ότι «θα αναγκαστούν να διακόψουν την προμήθεια των ειδών, που εμπορεύονται προς τα νοσοκομεία, αν αυτά δεν προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμές προς τους προμηθευτές».