Παναττική στάση εργασίας, από τις 11:30 έως τη λήξη του ωραρίου, πραγματοποιούν σήμερα οι εφοριακοί. 

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ καλεί τους εφοριακούς να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας, με παράστασή τους στον αποκλεισμό του υπουργείου Οικονομικών στην οδό Νίκης, στις 12:00, ζητώντας τη μισθολογική εξομοίωση των νέων συναδέλφων τους.

«Αίτημα της προειδοποιητικής στάσης εργασίας είναι η εξομοίωση των αποδοχών των συναδέλφων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1Κ/2013 διότι το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους εν λόγω συναδέλφους συνιστά μια κατάφορη αδικία απέναντί τους γιατί καλούνται να επιτελέσουν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα με όλους τους υπολοίπους ενώ η αμοιβή τους ανέρχεται στο ήμισυ αυτών. Ταυτόχρονα η διαιώνιση αυτού του καθεστώτος παίρνει τη μορφή μιας ωρολογιακής βόμβας που απειλεί να πλήξει το επίπεδο των αμοιβών όλου του κλάδου» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΟΥ.