Αύξηση της τάξης του 3,9% καταγράφηκε στην κίνηση επιβατών στα ελληνικά λιμάνια το γ΄ τρίμηνο 2014.  Η αντίστοιχη άυξηση της διακίνησςη του γ΄ τριμήνου 2013 ήταν 1,3% σε σχέση με το 2012.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια παρουσίασε αύξηση 8,4% το γ΄ τρίμηνο 2014 σε σύγκριση με την αντίστοιχη διακίνηση του γ΄ τριμήνου 2013, έναντι αύξησης 9,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.