Συνεχίζει τις συναντήσεις του με αξιωματούχους και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Γιώργος Πατούλης, που από προχθές επισκέπτεται τις Βρυξέλλες, για την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την ελληνική αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτών των επαφών, σήμερα, ο κ. Πατούλης συνομίλησε με τον γενικό γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών, Frederic Vallier, ενώ ατη συνέχεια είχε και τεχνική συνάντηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής και το Γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Corina Cretu.

Στη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών συζητήθηκε η διοργάνωση από την ΚΕΔΕ δύο θεματικών ημερίδων: Η μία για τις αρχές Ιουνίου, με αντικείμενο τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης με συγκριτική παρουσίαση στοιχείων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όπου θα συμμετέχουν Ευρωπαίοι παράγοντες από τον χώρο της αυτοδιοίκησης και η δεύτερη, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, με αντικείμενο την παρουσίαση μοντέλων «αρχιτεκτονικής» στην αυτοδιοίκηση από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Μέσα από τις επαφές αυτές, στόχος είναι αφενός να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας της ΚΕΔΕ με τα κέντρα λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αφετέρου δε να αποκτηθεί χρήσιμη τεχνογνωσία για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και γνώση θετικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα προς όφελος της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

Τέλος, την τεχνική συνάντηση με τα στελέχη της Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, και του Γραφείου της αρμόδιας Επιτρόπου, απασχόλησαν τα ζητήματα α) της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, β) της δημόσιας Υγείας, γ) της διαχείρισης των απορριμμάτων.