Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιουλίου η δημοσίευση εγγράφων του δημοσίου σε ΦΕΚ, μονάχα με τη  χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργου Κατρούγκαλου, αφορά έγγραφα και πράξεις υπουργείων, γενικών γραμματειών, ανεξάρτητων αρχών, αποκεντρωμένων διοικήσεων και περιφερειών.

Όπως έχει επισημάνει ο κ. Κατρούγκαλος, ο ρόλος του Εθνικού Τυπογραφείου στη λειτουργία του κράτους είναι νευραλγικός, ενώ με βάση τα παραπάνω το ΕΤ επιδιώκει την επιτάχυνση με κάθε τρόπο αυτών των διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και κυρίως με την καθιέρωση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Όπως έχει αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός, παρά τις παλαιότερες ρυθμίσεις, ελάχιστοι φορείς εφαρμόζουν την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, ενώ είχε σημειώσει ότι «ο πολύπλοκος, παραδοσιακός και αναντίστοιχος με τα διαθέσιμα σήμερα σύγχρονα μέσα, τρόπος αποστολής των προς δημοσίευση πράξεων, συνεπάγεται μεγάλη ταλαιπωρία, κόστος και καθυστερήσεις, ιδίως για τους φορείς και το Εθνικό Τυπογραφείο.