«Η πρώτη Περιφέρεια της χώρας να καταστεί ισχυρό χαρτί στη συλλογική προσπάθεια ανάκαμψης που επιβάλλει το εθνικό και δημόσιο συμφέρον», δηλώνει η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου με αφορμή την συμπλήρωση επτά μηνών διοίκησης από την ανάληψη των καθηκόντων της στην εφημερίδα
«ΑΥΓΗ».

Η κ Δούρου υπογραμμίζει ότι ο αγώνας της Περιφερειακής Αρχής επικεντρώνεται σε τρεις άξονες : Στην αλλαγή του υποδείγματος εξουσίας, στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με έμφαση στην απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

Η παράταξη «Δύναμη Ζωής», προσθέτει, ακολούθησε και επέβαλε ένα νέο αλλά δύσκολο δρόμο στην Αυτοδιοίκηση ως απάντηση στην παλαιά αντίληψη των πελατειακών σχέσεων και της αδιαφάνειας.

Η Περιφερειακή Αρχή «έπρεπε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες που την επέλεξαν κάνοντας την μεγάλη ρήξη τον περασμένο Μάιο. Επιλέξαμε, σημειώνει, ένα μοντέλο ανάπτυξης απαραίτητο όσο ποτέ, για να σχεδιάσουμε το μέλλον της Αττικής στις νέες συνθήκες μετάβασης από τον μνημονιακό χειμώνα στην ανάκαμψη και την ανάταξη της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό με δεκάδες συγκεκριμένα μέτρα αντιπαλεύεται ο κοινωνικός αποκλεισμός και παράλληλα δρομολογείται ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με επίκεντρο στις ανάγκες και τις δυνατότητες των πολιτών, τη μεγιστοποίηση των πόρων για την κοινωνία, τη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.α. Όλα αυτά, διευκρινίζει, με την συνδυασμένη χρηματοδότηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Η Ρένα Δούρου έκανε αναφορά στις παθογένειες και τις χρόνιες αγκυλώσεις που είχε να αντιμετωπίσει στην λειτουργία της διοίκησης η οποία «για να δικαιώσει τον τίτλο της είναι αναγκαίο να επιβληθεί βαθιά μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας»