Μια τελευταία ευκαρία για να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για να λάβουν πρόωρη σύνταξη έχουν εκατοντάδες γυναίκες. 

Πριν την επικείμενη κατάργηση των πρόωρων συντάξεων, οι γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί και είναι ασφαλισμένες στο Δημόσιο, μπορούν να «κλειδώσουν» την έξοδο με πλήρη σύνταξη από τα 55 ή ακόμη και τα από τα 50, προτού μπει ο φραγμός.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, ανά Ταμείο ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα, όσες ασφαλίστηκαν πριν από το 1983, στο Δημόσιο, βγαίνουν στη σύνταξη και με 24,5 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας εφόσον είχαν ανήλικο παιδί στη 15ετία. Στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, αντίστοιχα για την ίδια κατηγορία (ασφαλισμένες πριν από το 1983) υπάρχει όριο ηλικίας που είναι το 50ο έτος για όσες είχαν ανήλικο με 17 έως 25 έτη ασφάλισης κατά περίπτωση.

Στο ΙΚΑ, η «έξοδος» από τα 50, με ανήλικο παιδί, είναι μόνο για μειωμένη σύνταξη και με την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένες είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν από το 1993.

Στον ΟΑΕΕ δεν προβλέπεται ανάλογη διάταξη, αλλά οι γυναίκες αποχωρούν με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους άνδρες.

Στο ΕΤΑΑ, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είναι έως 2 έτη χαμηλότερα (58ο και 59ο έναντι 60ού για τους άνδρες) για όσες συμπληρώνουν την 35ετία έως το 2012.

Στον ΟΓΑ δεν υπάρχουν ευνοϊκά όρια ηλικίας και οι αγρότισσες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος μόνον όταν κλείσουν το 67ο έτος και έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στον Οργανισμό.