Σε ισχύ τέθηκαν από την 1η Μαΐου οι νέες ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Ναυτιλίας, οι νέες τιμές αφορούν στις μετακινήσεις των επιβατών και των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται με την απόφαση «αναπροσαρμόζονται οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρων και ανά μέτρο μήκους φορτηγών κατά κατηγορία πλοίου, ηλικία, και κατά σύνδεση, πέραν των οποίων η τιμολόγηση θεωρείται υπερβολική και αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον».

«Οι νέες τιμές αφορούν σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας και δεν έχουν εφαρμογή στις συνδέσεις στις οποίες δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση. Επίσης, δεν έχουν εφαρμογή στα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί και καταβλήθηκε η αξία τους πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης».

 Δείτε ολόκληρη την απόφαση με τις αναλυτικές τιμές