Αυτοτελής Υπηρεσία Ασύλου με αποστολή την υποστήριξη του σχεδιασμού στη χάραξη της εθνικής πολιτικής ασύλου και την εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας ιδρύεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το σχέδιο νόμου, που αναρτήθηκε χθες στον ιστότοπο “www.opengov.gr”.

Με το ίδιο νομοσχέδιο ιδρύεται Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για την αποτελεσματική διαχείριση των ροών των παρανόμως εισερχομένων στη χώρα αλλοδαπών, ενώ προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ με την οποία τίθενται οι κοινές αρχές τις οποίες τα κράτη μέλη της Ε.Ε πρέπει να τηρούν για την αντιμετώπιση της παράνομης εισόδου ή παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτειά τους και προβλέπεται η καθιέρωση δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας για την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής ή προέλευσής τους.

Το σχέδιο νόμου θα παραμείνει αναρτημένο, προς δημόσια διαβούλευση, έως τα μεσάνυχτα της 26ης Νοεμβρίου.