Από τον ερχόμενο Ιούνιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πιλοτικά το μέτρου του διαχωρισμού των λωρίδων κυκλοφορίας στην οδό Μητροπόλεως. Το μέτρο αυτό προτάθηκε από την δημοτική σύμβουλο Άννα Αγγελίδου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ενώ προβλέπει την τοποθέτηση μιας σειράς από σταθερούς βιδωτούς κώνους πάνω στη λευκή διαχωριστική γραμμή στη μέση και κατά μήκος του οδοστρώματος της οδού.

 Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστούν δύο χωριστές λωρίδες κυκλοφορίας που δεν θα επικοινωνούν μεταξύ τους ενώ αναμένεται να αποφευχθεί το φαινόμενο του διπλοπαρκαρίσματος.