Συνάντηση με τους εργαζόμενους στην Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης.

Ο αναπληρωτής υπουργός ενημερώθηκε για τα προβλήματα των εργαζομένων, ενώ στη συνέχεια η συζήτηση τους επικεντρώθηκε στο ζήτημα της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, που έχει σημαντικές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο κ. Στρατούλης υπογράμμισε ότι η Ε.ΥΠ.Ε.Α, παρά την έλλειψη προσωπικού και τις σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, παράγει σπουδαίο έργο και δεσμεύτηκε ότι θα ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της με κάθε τρόπο, ώστε να καταπολεμηθεί πλήρως το φαινόμενο της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΙΚΑ, θα ενισχύσει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με ανθρώπινο δυναμικό και θα παράσχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, ώστε να πραγματοποιείται ανεμπόδιστα το έργο των ελεγκτών.

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι θα γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, ώστε να εκκαθαριστεί η αγορά εργασίας από πρακτικές άγριας εκμετάλλευσης και ανασφάλιστης εργασίας.