Σε πτωτική τροχιά επανήλθε τον Απρίλιο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, με αποτέλεσμα στο τετράμηνο η ζήτηση να επιστρέψει στα επίπεδα του 2010. Η κύρια αιτία για την εξέλιξη αυτή είναι το γεγονός ότι τον περασμένο μήνα καταγράφηκε οριακή μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις μεγάλες βιομηχανίες, που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ, σε αντίθεση με το πρώτο τρίμηνο του έτους οπότε οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες αύξησαν την κατανάλωση ρεύματος κατά 12 - 13 % σε σχέση με πέρυσι.

Τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις καταναλώνουν σταθερά λιγότερη ενέργεια σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, της μείωσης της παραγωγής και της αυτοσυγκράτησης των καταναλωτών.

Τα στοιχεία προκύπτουν από το Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και αντικατοπτρίζουν σε ένα βαθμό τις Η Η βανακοινώσεις της Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με τις οποίες το ελληνικό ΑΕΠ ανέκαμψε στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με το τελευταίο του 2010.

Αναλυτικότερα:

-Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο μειώθηκε κατά 1,73 % σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Η ζήτηση από τους πελάτες υψηλής τάσης (μεγάλες βιομηχανίες) μειώθηκε κατά 0,35 %, από το δίκτυο διανομής (νοικοκυριά, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) κατά 1,56 % και από τα ορυχεία κατά 2,14 %.

-Στο τετράμηνο η ζήτηση εμφανίζει οριακή αύξηση (0,08 %) σε σχέση με πέρυσι ενώ καθώς στο τρίμηνο του 2011 η ζήτηση ήταν αυξημένη κατά 0,62 % σε σχέση με πέρυσι και η κατανάλωση των μεγάλων βιομηχανιών «έτρεχε» με +12 %.

Τον Απρίλιο καταγράφεται δηλαδή αντιστροφή τάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Μάρτιο.

Στο τετράμηνο καταγράφεται επίσης αύξηση της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5,15 % και μείωση των εισαγωγών κατά 38 %. Ειδικότερα, αυξήθηκε η λιγνιτική παραγωγή κατά 8 % και η παραγωγή από φυσικό αέριο κατά 64 % ενώ η χρήση των πετρελαϊκών σταθμών μειώθηκε κατά 99,6 % και των υδροηλεκτρικών (λόγω χαμηλότερων βροχοπτώσεων σε σχέση με πέρυσι) κατά 56 %. Οι λοιπές ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά) αύξησαν την παραγωγή τους κατά 1,7 %.