Υπογράφεται, το μεσημέρι, η σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και της Εθνικής Τράπεζας, για την έκδοση και διαχείριση της Κάρτας Αλληλεγγύης,.

H Κάρτα αφορά στην αγορά τροφίμων από τους δικαιούχους του νόμου στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης.