Στην ομιλία του στην συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Goals ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του brand name του γεωγραφικού διαμερίσματος, προκειμένου να αναγνωριστεί στην διεθνή τουριστική αγορά: 

«Αναπτύσσουμε την εξωστρέφεια της Πελοποννήσου, ώστε να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητά της στη διεθνή τουριστική αγορά», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος GOALs, που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλη οινοποιητική μονάδα της Αργολίδας. 

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «οι επενδύσεις της Περιφέρειας έχουν βασική στόχευση την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού στις οποίες διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα».

Ο κύριος Τατούλης τόνισε ότι στόχος της περιφερειακής αρχής είναι να αναπτύξει θεματικές διαδρομές τουρισμού, στις οποίες, αφενός, θα εμπλακούν διαφορετικοί τομείς τοπικής οικονομίας σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αφετέρου, θα αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της προσφέροντας κατ' αυτό τον τρόπο ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν στον επισκέπτη της.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου Goals, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και πρόκειται για ένα διασυνοριακό έργο που λαμβάνει χώρα σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Ιορδανία και Αίγυπτο κι έχει ως στόχο την τουριστική προώθηση συγκεκριμένων περιοχών των χωρών αυτών με την δημιουργία και προώθηση διαδρομών και για την Ελλάδα έχει επιλεγεί η Πελοπόννησος.