Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ, τα αποτελέσματα για την Κοινωφελή Εργασία με τους προσωρινούς πίνακες που θα περιλαμβάνουν τους δικαιούχους που θα καλύψουν τις 32.433 θέσεις εργασίας διάρκειας πέντε μηνών, σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας.

Ταυτόχρονα, μπαίνει στην τελική ευθεία η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για τις υπόλοιπες 20.385 θέσεις του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, που θα αφορούν την κάλυψη αναγκών σε υπουργεία στην περιφέρεια και σε φορείς της αποκεντρωμένης διοίκησης. Η πρώτη προκήρυξη αναμένεται να αφορά τις θέσεις απασχόλησης που θα αφορούν το υπουργείο Πολιτισμού. 

Στη συνέχεια θα οριστεί επιτροπή από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, που θα αναλάβει να ελέγξει όλες τις ενστάσεις και να προχωρήσει στην αποδοχή ή στην απόρριψή τους, ανάλογα με την περίπτωση.

Θα προκύψουν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων, οι οποίοι θα πρέπει εντός πέντε ημερών από την ανάρτησή τους, να μεταβούν στις υπηρεσίες που θα τους έχουν επιλέξει για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Υπολογίζεται ότι η έναρξη της πεντάμηνης απασχόλησης για τους πρώτους ωφελούμενους δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από τα μέσα του επόμενου μήνα, στην καλύτερη περίπτωση.
 


TAGS