Επιστολή στον Υπουργό ΠΑΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη έστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της εταιρείας ΤΑP Τζον 'Ατριλ, τονίζοντας ότι από την πλευρά του καταβάλει προσπάθειες για την παρουσία ελληνικών εταιρειών στο έργο, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ΦΠΑ

Οπως επισημαίνεται στην επιστολή: 

«Αναγνωρίζουμε την ειδική σημασία του έργου ΤΑP για την περιοχή και την Ευρώπη, και εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη που λαμβάνουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ελληνική κοινότητα. Προσβλέπουμε σε αυτή την πολύτιμη υποστήριξη να συνεχιστεί σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου και επίσης κατά τη διάρκεια των πολλών ετών λειτουργίας του αγωγού» τονίζει ο κ. 'Ατριλ.

Η επιστολή συνεχίζει ως εξής:

 «Ο ΤΑP εκτιμά πλήρως την ανησυχία σας σχετικά με την συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών κατά τη διάρκεια κατασκευής του αγωγού και αναγνωρίζει τα οφέλη μιας τέτοιας συμμετοχής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ΤΑP.

Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι ο ΤΑP  έχει καταβάλει και συνεχίζει να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η διαδικασία διαγωνισμού εμπεριέχει την αξία της τοπικής εμπειρίας και δεν κάνει διακρίσεις κατά των Ελληνικών εταιρειών». 

Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι ο ΤΑΠ έχει καταβάλει και συνεχίζει να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η διαδικασία διαγωνισμού εμπεριέχει την αξία της τοπικής εμπειρίας και δεν κάνει διακρίσεις κατά των Ελληνικών εταιριών. Ειδικότερα, κάποιες από τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί έως τώρα περιλαμβάνουν:

  • Απομάκρυνση αχρείαστων εμποδίων στη διαδικασία διαγωνισμού, τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη συμμετοχή εταιριών με τοπική εμπειρία
  • Έμφαση στην τοπική γλώσσα και στις προϋποθέσεις εμπειρίας, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού
  • Ανακοινώσεις σε τοπικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι οι τοπικές εταιρίες γνωρίζουν για την διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη
  • Ανάδειξη της ικανότητας της φιλοξενούσας χώρας προς τους διεθνείς εργολάβους, π.χ. διευκολύνοντας εκδηλώσεις όπου έρχονται κοντά διεθνείς εργολάβοι και εταιρίες με τοπική εμπειρία (περίπου 350 Ελληνικές εταιρίες συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη τον Ιανουάριο του 2015)

Στο έγγραφο τονιζεται επίσης ότι : «Η παρουσία ελληνικών εταιρειών σε αρκετές από τις διαγωνιστικές μας διαδικασίες αποδεικνύει ότι τα παραπάνω μέτρα 1-3 υπήρξαν αποτελεσματικά ως προς την παροχή κάθε ευκαιρίας στις ελληνικές εταιρίες για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία και προσέφεραν ίσες ευκαιρίες να ανταγωνιστούν ώστε να γίνουν ένας βασικός εργολάβος του ΤΑΠ. Επίσης, εκτιμούμε ότι η ενεργή μας ενασχόληση στο να φέρνουμε σε επαφή εν δυνάμει υπεργολάβους και εργολάβους (μέτρο 4) θα προωθήσει τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών ως παρόχους υπεργολαβικών υπηρεσιών και/ή προϊόντων».

Ο κ. 'Ατριλ επισημαίνει ότι: «Ο ΤΑP θα αξιολογήσει τις προσφορές με βάση τα κριτήρια που ορίστηκαν στα έγγραφα της προκήρυξης του διαγωνισμού. Στο βαθμό που ο ΦΠΑ έχει επίπτωση στο κόστος του ΤΑP∙τα ποσά των προσφορών θα διορθωθούν προκειμένου να εξακριβωθεί το τελικό κόστος για τον ΤΑP.

Παρότι ο ΦΠΑ έχει επίπτωση στις τιμές των προσφορών, η επίπτωση αυτή εκτιμάται ότι θα εξισορροπηθεί από τις φυσικές αποκλίσεις μεταξύ των προσφορών και το πλεονέκτημα της εγγύτητας στο εργοτάξιο (π.χ. μικρότερα κόστη μεταφοράς).

Επομένως, δεν προβλέπουμε ότι το θέμα θα έχει καμία αξιοσημείωτη επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών εταιρειών. Εμείς, παρόλα αυτά, εκτιμούμε την δέσμευσή σας να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το θέμα αυτό από την πλευρά της Ελληνικής Δημοκρατίας και φυσικά θα ανταποκριθούμε με ίση δέσμευση να συνεχίσουμε να διατηρούμε τις προσπάθειές μας να εξερευνούμε τρόπους να στηρίζουμε την Ελληνική ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με την άριστη συνεργασία που έχουμε έως σήμερα».