Εξήντα επτά νέες δωρεές, συνολικού ύψους 11,3 εκατομμυρίων ευρώ, στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Οι δωρεές προσφέρουν υποστήριξη σε ελληνικούς, αλλά και διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, στον τομέα της Τέχνης και του Πολιτισμού εγκρίθηκαν 17 νέες δωρεές, με στόχο τη στήριξη δημιουργικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ενισχύουν την πρόσβαση στις τέχνες, λειτουργούν με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, και προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό διεθνώς.

Στον τομέα της Παιδείας με 15 νέες δωρεές στηρίζεται η υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η διασφάλιση των απαραίτητων υποδομών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς.

Δεκαοκτώ νέες δωρεές στον τομέα της Υγείας και του Αθλητισμού στηρίζουν την αναβάθμιση νοσοκομειακών μοάδων και προάγουν τη σημασία του αθλητισμού για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, εγκρίθηκαν 17 νέες δωρεές για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε παγκόσμιο επίπεδο.