Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Το ΔΣ κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Ιωάννης Παντής, Πρόεδρος ΔΣ της Ο.Λ.Θ ΑΕ, εκτελεστικό μέλος

2. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

3. Αναστάσιος Κανταράς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Ο.Λ.Θ Α.Ε, μη εκτελεστικό μέλος

4. Γεώργιος Λαζαρίδης, μη εκτελεστικό μέλος

5. Κωνσταντίνος Μέλλιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Γεώργιος Τοζίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Αλέξανδρος Χλωρός, μη εκτελεστικό μέλος

8. Δημήτριος Θηρίου, εκπρόσωπος των Λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος

9. Λάζαρος Τανταλίδης, εκπρόσωπος των εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος

10. Γεώργιος Δημαρέλος, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κκ.

· Γεώργιος Τοζίδης

· Κωνσταντίνος Μέλλιος

· Γεώργιος Δημαρέλος


TAGS