Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα ο ΕΟΠΥΥ την πρότασή του για την ανακοκοστολόγηση των εξετάσεων, η οποία, ήδη, έχει γίνει δεκτή από το υπουργείο Υγείας.

Ο Οργανισμός, με επιστολή του στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, κάνει λόγο για ανακοστολόγηση σε 694 εξετάσεις, η οποία, εφόσον γίνει αποδεκτή, θα φέρει μείωση από 40.000.000 έως 50.000.000 ευρώ, σε σχέση με την αιτούμενη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Ο όγκος αλλά και η δαπάνη για τις παρακλινικές εξετάσεις που καλείται να αποζημιώσει ο ΕΟΠΥΥ έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια σε δυσθεώρητα επίπεδα, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα ο Οργανισμός.

Το 2013 έγιναν 93.863.703 εξετάσεις με κόστος 580.274.256 ευρώ, ενώ το 2014 έγιναν 93.591.600 που κόστισαν 601.615.085 ευρώ. Τα δύο τελευταία χρόνια, ο ΕΟΠΥΥ, εφαρμόζοντας σχετική νομοθεσία, επέβαλλε clawback σε ποσοστά από 35% έως 50% σε όλους τους παρόχους των διαγνωστικών εξετάσεων για τις ανάγκες τήρησης του περιορισμένου κλειστού προϋπολογισμού του.

Η πρόταση του ΕΟΠΥΥ για να μειωθεί η υπερβολική δαπάνη τόσο των εξετάσεων όσο και το clawback τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και αποτελείται από τρεις άξονες, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην επιστολή του Οργανισμού προς τον ΠΙΣ. Οι άξονες είναι οι εξής:

 - Ολοκλήρωση της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών και αριθμητικών ορίων παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων ανά ΑΜΚΑ ασφαλισμένου και ανά ιατρική ειδικότητα. Ήδη, είναι ενσωματωμένες στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης οι κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ τα αριθμητικά όρια έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για περισσότερες από τις μισές ιατρικές ειδικότητες (16 μέχρι στιγμής) και πολύ σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωση για το σύνολο τους.

 - Αναλυτική πρόταση ανακοστολόγησης, που αφορά 694 εξετάσεις, η οποία εφόσον γίνει αποδεκτή θα φέρει μείωση από 40.000.000 έως 50.000.000 ευρώ σε σχέση με την αιτούμενη δαπάνη (με βάση τα στοιχεία των υποβολών των παρόχων) έτους 2014. Από τις συνολικά 694 εξετάσεις που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, οι 54 είναι υπεύθυνες για το 75% της συνολικής δαπάνης. Γι' αυτές τις εξετάσεις ο ΕΟΠΥΥ προτείνει μία ισορροπημένη μείωση της αποζημίωσης που στηρίζεται σε πολλές παραμέτρους. Για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις προτείνεται μία πολύ μικρή μείωση, της τάξης του 5%.

 - Κατάργηση της αναγκαστικής επιστροφής (clawback) και η όποια εναπομείνασα υπέρβαση του προϋπολογισμού, με βάση τα στοιχεία του 2014, θα καλυφθεί από ένα κλιμακωτό και δίκαια κατανεμημένο, ανάλογα με την αιτούμενη δαπάνη του καθενός, σύστημα εκπτώσεων (rebate), το οποίο θα επιβαρύνει ελάχιστα το σύνολο των παρόχων.

 «Δυστυχώς, τόσο από τον ΠΙΣ, όσο και από τους συλλόγους των εργαστηριακών γιατρών και διαγνωστικών εργαστηρίων λάβαμε μέχρι τώρα αρνητικές απαντήσεις, οι οποίες απορρίπτουν στο σύνολό τους την πρόταση, χωρίς να γίνεται αποδεκτή έστω και μία από τις 694 ανακοστολογήσεις που προτείναμε» αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ στην επιστολή του προς τον ΙΣΑ και παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα για να γίνει καλυτερα κατανοητή η πρόταση.

 


TAGS