Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο το σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος. Η προσπάθεια, που ήδη έχει ξεκινήσει, θα παραμείνει στο επίκεντρο της καθημερινής λειτουργίας της Κυβέρνησης. Η αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων θα γίνει σε Υπουργικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του 2011, όπου θα παρουσιαστούν μετρήσιμα αποτελέσματα των άμεσα υλοποιήσημων δράσεων και θα γίνει επαναπροσδιορισμός του σχεδίου δράσης στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θόδωρος Πάγκαλος θα είναι ο συντονιστής των δράσεων για το κέντρο της Αθήνας και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Στρατηγικοί στόχοι της δράσης της Κυβέρνησης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών είναι:

-η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης, η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και η πρόληψη της βίας,
-ο έλεγχος της υπερσυγκέντρωσης παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών και βελτίωση των όρων κοινωνικής ένταξης των νομίμων μεταναστών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
-η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος,
-η αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας,
-η επιστροφή των κατοίκων και η συγκράτηση επαγγελματιών,
-η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και της αξίας της ως τουριστικός προορισμός,
-η βελτίωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με σεβασμό στα δικαιώματα των ασθενέστερων,
-η διασφάλιση των όρων που θα επιτρέψουν την ανάκτηση του δημόσιου χώρου από τους πολίτες και την κοινωνική συμμετοχή στις γειτονιές,
-η ενθάρρυνση της δράσης και της δημιουργίας της κοινωνίας των πολιτών.Διαβάστε αναλυτικά τις κυριότερες δράσεις ανά υπουργείο