Ο κ. Εμμ. Κορωνιωτάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ανέλαβε πρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) ενώ διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε ο κ. Ι. Μπλάνας, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Και οι δύο ήταν έως τώρα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας.

Μέλη του ΔΣ είναι οι κ.κ. Γ. Γεωργαντζής, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αθ. Κορωνίδης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Φ. Νικολόπουλος, Εκπρόσωπος των εργαζομένων.


TAGS