Στοιχεία για τις συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες για κύριες συντάξεις του ΙΚΑ, διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης.  

Σύμφωνα με στοιχεία, ο ακριβής αριθμός των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων πανελλαδικά ανέρχεται σε 56.615 απλές κύριες συντάξεις του ΙΚΑ (τον Μάρτιο του 2014 ήταν 63.075 και τον Οκτώβριο του 2014 ήταν 57.394). Οι εκκρεμότητες για συντάξεις διαδοχικής ασφάλισης ανέρχονται σε 10.472 και σε 66.220 για επικουρικές συντάξεις.

Από τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αποδίδονται 30.000 προσωρινές συντάξεις έπειτα από αίτηση των δικαιούχων σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Οι... καθυστερήσεις

Σχετικά με τον χρόνο έκδοσης των συντάξεων, κατά κανόνα σε όλα τα Κέντρα Απονομών Συντάξεων της περιφέρειας κυμαίνεται από 2 έως 6 μήνες. Στο λεκανοπέδιο Αττικής, εξαιτίας του μεγάλου όγκου εισερχομένων αιτημάτων, της έλλειψης και της ανισοκατανομής προσωπικού, ο χρόνος αναμονής αυξάνεται.

Ο κ. Στρατούλης αναφέρει, επίσης, ότι ο σημαντικά μειούμενος ρυθμός υποβολής νέων αιτήσεων αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων, όπως διαφαίνεται από συγκριτικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου για τα έτη από το 2012 έως το 2015, ενώ στην οριστική αντιμετώπιση του θέματος θα συμβάλει η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα έτη πριν από το 2002.

«Με σειρά δράσεων που εφαρμόστηκαν την τελευταία τριετία και εξελίσσονται» αναφέρει επίσης ο αναπληρωτής υπουργός, αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εξαιρετικά μεγάλο πλήθος αιτήσεων που κατατέθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η διοίκηση του Ιδρύματος έχει θέσει ως πρωταρχικής σημασίας προτεραιότητα την επιτάχυνση των διαδικασιών, αναλαμβάνοντας σειρά διοικητικών δράσεων, τόσο σε επιτελικό επίπεδο όσο και κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τους επικεφαλής των υπηρεσιακών μονάδων, αναφέρεται στο έγγραφο και γίνεται γνωστό ότι έχουν δοθεί οδηγίες και έχουν γίνει αυστηρές συστάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ως προς τα ακόλουθα σημεία:

  • Χορήγηση προσωρινής σύνταξης, με βάση το Ν. 3996/2011, εφόσον δεν συντρέχει μια από τις αρνητικές προϋποθέσεις που στερούν το δικαίωμα αυτό από τον ασφαλισμένο και εφόσον δεν υπάρχει δήλωση του ασφαλισμένου ότι δεν επιθυμεί να λάβει προσωρινή σύνταξη. Η υπηρεσία πρέπει να αρκείται στην υπεύθυνη δήλωση της αίτησης συνταξιοδότησης στην οποία ο ασφαλισμένος δηλώνει τους χρόνους ασφάλισής του στον πίνακα ασφαλιστικής κατάστασης, καθώς και στα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν κατατεθεί, ώστε να είναι πλήρης ο συνταξιοδοτικός φάκελος.
  • Εξέταση κατά προτεραιότητα των περιπτώσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης με βάση το Ν. 3846/2010 και έκδοση εντός των προθεσμιών που καθορίζονται με το άρθρο 38 του Ν. 3996/2011.