Στην προκήρυξη εννέα θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, έχει προχωρήσει η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι επτά θέσεις έχουν ως προθεσμία υποβολής την 25η Μαΐου και οι δύο θέσεις την 25η Ιουνίου.

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, ενώ επίσης πρέπει να περιοριστούν σε επιστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και στην επιλογή της θέσης, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του πρώην υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ydmed.gr), ενώ για διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία.