Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε η αίτηση πρώην εργαζόμενης στην «Εθνική Ασφαλιστική», η οποία ζητεί να ακυρωθεί υπουργική απόφαση, του Μαρτίου του 2014, με την οποία μειώθηκε, από 55% έως 95%, το εφάπαξ, που χορηγούσε το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού «Η Εθνική». 

Πιο αναλυτικά, το Φεβρουάριο του 1983 η υπάλληλος προσλήφθηκε στην Εθνική Ασφαλιστική και συνταξιοδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2012. Στην συνέχεια, υπέβαλε αίτηση καταβολής του εφάπαξ της, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των 242.126 ευρώ. Όμως, το Ταμείο αρνήθηκε να καταβάλει το εν λόγω ποσό, επικαλούμενο τη αναδρομική τροποποίηση του καταστατικού του, που έγινε με την εν λόγω υπουργική απόφαση και αντί του ποσού αυτού τις χορηγούσε μόνο 25.127 ευρώ.

Κατόπιν αυτών, η υπάλληλος προσέφυγε στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι η αναδρομική περικοπή του εφάπαξ είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), καθώς η μείωση του εφάπαξ δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα του εν λόγω Ταμείου (ΝΠΙΔ αυτοτελές, αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο.

Το συγκεκριμένο Ταμείο, δεν χρηματοδοτείται από το κράτος, ενώ το ασφαλιστικό του κεφάλαιο έχει σχηματιστεί αποκλειστικά από εισφορές των μελών του και έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, υποστήριζε, ακόμη, η συνταξιούχος. Αντίθετα, παρέμβαση υπέρ του κύρους της επίμαχης υπουργικής απόφασης έχει ασκήσει στο ΣτΕ, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας "Η Εθνική" (ΑΤΑΠΕ).

Εισηγήτρια της υπόθεσης, στην Ολομέλεια του ΣτΕ, ήταν η σύμβουλος Επικρατείας Παρασκευή Μπραίμη, ενώ παρόμοιες προσφυγές αναβλήθηκαν για να συζητηθούν το πρώτο πενθήμερο του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.