Ύδατα εξαιρετικής ποιότητας διαθέτουν το 97% των περιοχών κολύμβησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Στην έκθεση συγκρίνεται η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης κατόπιν δειγματοληψίας σε περισσότερες από 21.000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Ελβετία και την Αλβανία και αφορούν το έτος 2014. 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ποιότητα των υδάτων στο 83% των περιοχών κρίνεται εξαιρετικής ποιότητας, σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2013.

Σε Κύπρο, Λουξεμβούργο και Μάλτα, το σύνολο των περιοχών κολύμβησης διαθέτουν ύδατα εξαιρετικής ποιότητας. Τις χώρες αυτές ακολουθούν -πέρα από την Ελλάδα (97%)- η Κροατία 94% και η Γερμανία 90%, όλες με υψηλή αναλογία των περιοχών που διαθέτουν ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας.

«Κάποια στιγμή όλοι μας είμαστε τουρίστες και θέλουμε να απολαύσουμε την παραλία. Είναι προφανές ότι τα καθαρά και ασφαλή ύδατα κολύμβησης έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση της υγείας μας και τα καλά νέα είναι ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται. Έτσι, στην επόμενη βουτιά σας, θυμηθείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε τα ύδατα στα οποία κολυμπάτε να συνεχίσουν να είναι ασφαλή και καθαρά», δήλωσε ο Καρμένου Βέλα, Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία.

Τα ύδατα κολύμβησης κρίνονται ως «ανεπαρκούς ποιότητας» μόνο σε 409 περιοχές κολύμβησης στην Ευρώπη, αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% του συνόλου των υδάτων κολύμβησης, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά τέτοιων περιοχών εντοπίζονται στην Ιταλία - 107 περιοχές, 2%, στη Γαλλία - 105 περιοχές, 3% και την Ισπανία - 67 περιοχές, 3%.