Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ακύρωσε την μεταστέγαση των δικαστηρίων Πειραιά σε κτίριο της «Κεράνης».

Συγκεκριμένα, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ’ αριθμ. 1113/2015 απόφασή του, έκανε δεκτή την προσφυγή τριών δικηγόρων του Πειραιά που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Δικαιοσύνης με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αναδιαρρύθμιση του κτιρίου των παλαιών καπναποθηκών της καπνοβιομηχανίας «Κεράνης», επί της οδού Θηβών, του δήμου Αγίου Ι. Ρέντη, για την στέγαση των δικαστηρίων του Πειραιά και άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι έχει αλλάξει ο σχετικός προγραμματισμός μεταστέγασης των δικαστηρίων του Πειραιά και τελικά δεν θα χρησιμοποιηθεί το επίμαχο κτίριο της καπνοβιομηχανίας «Κεράνης».

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ακύρωσε την επίμαχη υπουργική απόφαση, καθώς δεν τηρήθηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία ολοκληρώνεται με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν διερευνήθηκαν και «τα ζητήματα της προσβασιμότητας του επίμαχου κτιρίου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των δικαστηρίων του Πειραιά, τα οποία καλύπτουν και νησιά Αργοσαρωνικού, όπως και των επιπτώσεων του έργου από κυκλοφοριακής απόψεως, σε σχέση με τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας».