Για αυξανόμενες καταγγελίες από τους καταναλωτές για παραπλανητικές τακτικές, αλλά και χρεώσεις εκατοντάδων ευρώ από ινστιτούτα αδυνατίσματος, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει ότι έχει προβεί σε δεκάδες επιτυχείς παρεμβάσεις υπέρ καταναλωτών και υποχρεώνονται τα ινστιτούτα αδυνατίσματος να τους επιστρέφουν τα χρήματα που εισέπραξαν για ανεκτέλεστες υπηρεσίες παραβιάζοντας τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις παράνομες πρακτικές των ινστιτούτων αδυνατίσματος καθώς συχνά παραβιάζουν την Υπουργική Απόφαση Ζ1-1262/2007, η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών αυτών.

H ΕΚΠΟΙΖΩ ενημερώνει τους καταναλωτές για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τα δικαιώματά τους στις υπηρεσίες που λαμβάνουν από τα ινστιτούτα αδυνατίσματος, καθώς και για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεις αυτών. Τα ινστιτούτα αδυνατίσματος οφείλουν:

- Nα δίδουν αντίγραφο της σύμβασης που υπογράφουν με τον καταναλωτή. Στη σύμβαση πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης.
- Να δίδουν ξεχωριστό έντυπο υπαναχώρησης.
- Να μην λαμβάνουν προκαταβολή, η οποία υπερβαίνει το 2,5% του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος πριν αρχίσει να εκτελείται η σύμβαση.
- Να επιστρέφουν τα χρήματα του προγράμματος σε περίπτωση υπαναχώρησης το αργότερο μέσα σε 30 μέρες. Ολόκληρο το ποσό, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επίσκεψη και σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες επισκέψεις το υπόλοιπο των ανεκτέλεστων και επιπλέον 2,5% επί αυτών.

Ο καταναλωτής δικαιούται:

  • Να υπαναχωρήσει εντός 30 ημερολογιακών ημερών, αναιτιολόγητα, εφόσον το επιθυμεί, με γραπτή δήλωσή του.
  • Να του επιστραφούν τα χρήματά που έχει προκαταβάλει για το πρόγραμμα για τις υπηρεσίες που δεν έλαβε αφού αφαιρεθεί ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% επί της αξίας των ανεκτέλεστων υπηρεσιών. - - Εάν δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επίσκεψη, ολόκληρο το ποσό.
  • Καλούνται οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρασύρονται από εντυπωσιακές διαφημίσεις και «προσφορές», να προσέχουν τι υπογράφουν, να ζητούν και να λαμβάνουν αντίγραφο για οτιδήποτε υπογράφουν.