«Υπαναχωρεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση από τους ισχυρισμούς της περί ανάγκης επανασύνταξης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσο», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια και υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός «εκτελείται κανονικά από τη στιγμή της έγκρισής του από το περιφερειακό συμβούλιο». Εκείνο που τονίζει η Περιφέρεια είναι ότι με το νέο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζητείται «η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, υπαναχωρώντας από τους προηγούμενους ισχυρισμούς της περί ακυρότητας, μη δυνατότητας εκτέλεσης και περί ανάγκης επανασύνταξης».

Ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσος Αποστολόπουλος επανήλθε στο ζήτημα και κατηγόρησε την Περιφέρεια για ‘’συσκότιση των γεγονότων».Ο κ.Αποστολόπουλος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιστράφηκε στην Περιφέρεια μαζί με ολόκληρη την αλληλογραφία με τη σημείωση να τεθεί και πάλι υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού πρώτα αναμορφωθεί και ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της έκθεσης της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, να υπογραφεί και στη συνέχεια να υποβληθεί πάλι στην αρμόδια υπηρεσία μας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά».

Ο κ. Αποστολόπουλος τονίζει επίσης ότι, «η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ουδέποτε μίλησε για ακύρωση του προϋπολογισμού, αλλά για επιστροφή και επανασύνταξή του. Συνεπώς αποσπασματική παρουσίαση σημείων εγγράφου υπηρεσιακών παραγόντων και τον συντάκτη του εγγράφου αδικεί και την πραγματικότητα δεν αποδίδει».