Διπλή δοκιμασία περιμένει εκείνους τους εργαζόμενους που θα μεταταχθούν από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στον στενό δημόσιο τομέα. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης που θα περάσουν -όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γ.Ραγκούσης στον ΒΗΜΑ 99,5-, στη συνέχεια θα υπάρξει διετής δοκιμαστική περίοδος μέχρις ότου οριστικοποιηθεί ότι δεν θα κινδυνεύουν με απόλυση.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα, στο διάστημα αυτό, οι υπάλληλοι θα αξιολογούνται από τους προϊσταμένους τους, οι οποίοι στο τέλος της διετίας θα κρίνουν την αποδοτικότητά τους και θα δώσουν «πράσινο φως» για την παραµονή στην υπηρεσία.

Πρόκειται για διαδικασία ανάλογη µε αυτήν που προβλέπεται για τους νεοπροσλαµβανόµενους στο ∆ηµόσιο. Η ρύθµιση θα προωθηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών και βασίζεται στη λογική πως οι µετατάξεις από τον ευρύτερο στον στενό δηµόσιο τοµέα θεωρούνται νέες προσλήψεις και, άρα, όσοι ακολουθούν τον δρόµο αυτό θα χαρακτηρίζονται νεοεισερχόµενοι στο ∆ηµόσιο.

Ωστόσο, δεν θα χάνουν µισθολογικά και άλλα δικαιώµατα που απορρέουν από την προϋπηρεσία τους. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα περιοριστούν για παράδειγµα στον κατώτατο µισθό του νεοπροσλαµβανόµενου, αλλά θα λαµβάνουν αποδοχές ίσες µε αυτές που θα προβλέπει το ενιαίο µισθολόγιο για τη βαθµολογική κλίµακα στην οποία έχουν φτάσει βάσει της προϋπηρεσίας στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.

Πρόκειται για το επόµενο βήµα µετά το µαχαίρι που θα µπει στις µετατάξεις στον στενό δηµόσιο τοµέα του πλεονάζοντος προσωπικού από ∆ΕΚΟ, ΝΠΙ∆ και ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες θα τεθούν σε εξυγίανση ή ιδιωτικοποίηση.Πηγή: Τα Νέα-in.gr