Συνολικά σε 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν 11 τουρκικά αεροσκάφη, στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. 

Ειδικότερα, στον εθνικό εναέριο χώρο εισήλθαν δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από έξι και δύο αεροσκάφη αντίστοιχα, καθώς και τρία μεμονωμένα.

Καταγράφηκαν επίσης έξι παραβάσεις, ενώ όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.