Δέκα το πρωί στα κεντρικά της ΔΕΗ στην Αριστείδου. Κόσμος συνωστίζεται όχι για να πληρώσει λογαριασμούς, αλλά για να ζητήσει περισσότερες διευκρινίσεις για τις περίφημες ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι οποίες σχεδόν... διπλασιάζουν τον συνολικό λογαριασμό και φέτος το χειμώνα έκαναν πολλούς έλληνες πολίτες να χάσουν τον ύπνο τους.. 

Η νεαρή υπάλληλος της ΔΕΗ που πασχίζει να εξυπηρετήσει το κοινό που έρχεται να διαμαρτυρηθεί, τονίζει στο newpost:  

Τους τελευταίους μήνες όλο και περισσότερο αυξάνεται ο κόσμος που έρχεται να κάνει διακανονισμό για τον λογαριασμό τους. Εμείς τα... ακούμε, πολλοί νομίζουν ότι έχει γίνει λάθος και έρχονται να βρουν το δίκιο τους, αλλά τελικά σε αυτό που καταλήγουν όλοι είναι να κανονίζουν να πληρώσουν σε δόσεις τον λογαριασμό. 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις μπήκαν στην ζωή μας με νόμο ήδη από το 2014, όταν με ειδική νομοθεσία αποφασίστηκε μετά την διακοπή του ΕΕΤΗΔΕ (νυν ΕΝΦΙΑ) να προστεθούν στον λογαριασμό της ΔΕΗ, μετατρέποντας την υπηρεσία στην ουσία σε... φοροεισπράκτορα. 

Πρόκειται πρακτικά για χρεώσεις διαφορετικών φορέων που με υπουργική απόφαση εντάχθηκαν ως φόροι στον λογαριασμό της ΔΕΗ και απογείωσαν το συνολικό τιμολόγιο.

Ονομάστηκαν μάλιστα ρυθμιζόμενες, ακριβώς γιατί δεν είναι πάγιες κάθε φορά, αλλά αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με την τελική κατανάλωση. 

Αυτό σημαίνει ότι το κάθε νοικοκυριό έχει ένα πλαφόν ρεύματος, έναν μέσο όρο θα έλεγε κανείς, τον οποίο καταναλώνει, σύμφωνα με το οποίο ελέγχει και καθηλώνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Αν αυτό ξεπεραστεί, κάτι που είναι εύκολο να συμβεί, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, τότε και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις προσαρμόζονται ανάλογα, έχοντας ανοδική φυσικά πορεία. 

Οι αντιδράσεις των πολιτών για τους φουσκωμένους λογαριασμούς, χωρίς στην ουσία, πραγματική κατανάλωση, έχουν φτάσει και στα υψηλά κλιμάκια της ΔΕΗ, όμως, ακόμα και αυτοί οι υπεύθυνοι τονίζουν ότι είναι φόροι που έχουν περάσει από την Βουλή και πλέον θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών, εκτοξεύοντας τους σχεδόν κάθε φορά στα ύψη.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του οργανισμού υπογραμμίζει στο newpost:

Δεν θα θελήσουμε να σχολιάσουμε τις αντιδράσεις των πολιτών στους μεγάλους λογαριασμούς, που είναι θεμιτές. Αυτό που πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος είναι ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι φόροι προς τρίτους που καλείται να εισπράξει η ΔΕΗ. Ήδη έγινε μια κίνηση για μείωσή τους με την επικείμενη κατάργηση του ΕΤΜΕΑΡ, ωστόσο θα συνεχίσουν να υπάρχουν, καθώς πρόκειται για νομοθετημένες αποφάσεις. Αυτό που μπορεί να κάνει η ΔΕΗ είναι να κάνει διευκολύνσεις σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν και ειδικές ρυθμίσεις στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί έχουν φτάσει το 1,8 δισ. ευρώ, αλλά παρόλαυτα η ΔΕΗ εξακολουθεί να εφαρμόζει το κοινωνικό τιμολόγιο και να καταβάλει προσπάθειες να πληγούν λιγότερο από τους φόρους κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 


Τι αφορούν αναλυτικά οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Χρέωση για χρήση Δικτύου: 

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών  περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης). 

Χρέωση για Λοιπές Επιβαρύνσεις: 

Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τη διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς και τη διασφάλιση επάρκειας ισχύος. 

Χρέωση χρήσης του ελληνικού δικτύου διανομής: 

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).

Χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): 

Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07κσι ΦΕΚ Β' 1614/10), οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας και β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο" (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για τις ΥΚΩ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Eιδικό Tέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕTΜΕΑΡ): 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος  αυτό προσδιορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων.