Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη 9 Ιουνίου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις των παιδιών των ασφαλισμένων δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων (πρώην ΤΥΔΚΥ) ηλικίας 6-14 ετών.

Ανάλογα με το χρονικό διάστημα που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους, οι αιτήσεις γίνονται: Από τις 9 μέχρι τις 12 Ιουνίου (για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο) και από τις 15 μέχρι τις 26 Ιουνίου (για τις Β' και Γ' κατασκηνωτικές περιόδους). 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομιστούν είναι: 

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  • Βιβλιάριο άμεσα ασφαλισμένου και παιδιών
  • Πρόσφατη φωτογραφία των παιδιών.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται από τον άμεσα ασφαλισμένο, διαφορετικά απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή, ενώ προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι να έχουν κλείσει θέση οι ενδιαφερόμενοι στις κατασκηνώσεις και να το έχουν δηλώσει τόσο στην αίτηση όσο και να το έχουν συμπληρώσει στην κάρτα κατασκηνωτή.

Οι ασφαλισμένοι του Ν. Αττικής θα καταθέτουν αιτήσεις στο κτίριο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38- Αθήνα) με την προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών. Για παροχή πληροφοριών οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα  τηλέφωνα 2108809541, 2108809542 & 2108809544.

Οι ασφαλισμένοι της Περιφέρειας θα καταθέτουν αιτήσεις στα κεντρικά υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις έδρες των Νομών.

Να σημειωθεί ότι αλλαγές που αφορούν την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο δεν θα γίνονται δεκτές μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και πέραν αυτής της ημερομηνίας (26.06.2015).