Γραφείο ενημέρωσης και εγγραφών άνοιξε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Στο Γραφείο, υποψήφιοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθώς και τις προοπτικές που προσφέρουν.

Επίσης, μπορούν να πάρουν χρήσιμες πληροφορίες για τη φοιτητική ζωή στην Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επιπλέον την ευκαιρία να πληροφορηθούν σχετικά με τα συμβατικά και εξ αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και για τις ειδικές τιμές και υποτροφίες που προσφέρονται στους Ελληνες φοιτητές. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φοιτούν περισσότεροι από 5.500 φοιτητές. Λειτουργούν 5 σχολές με 42 προπτυχιακά, 30 μεταπτυχιακά και 18 διδακτορικά προγράμματα. Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών προσφέρονται και στην ελληνική γλώσσα, ενώ αναγνωρίζονται πλήρως από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο τηλέφωνο Τηλέφωνο: 8011002345, στο E-mail : [email protected] και στην ιστοσελίδα : www.unic.ac.cy