Δεν προχωρά η ανάπλαση και η πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου, την οποία προωθούσε το κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή την προσφυγή του τέως του τέως προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Ιωάννη Αλαβάνου και άλλων Αθηναίων, που στρέφονταν κατά της πεζοδρόμησης της οδού Πανεπιστημίου.

Με την υπ΄ αριθμ. 2152/2015 απόφασή τους, οι Σύμβουλοι έκριναν ως μη νόμιμη την από 12.2.2014 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για «την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου και την επέκταση του τραμ σε συναφείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του κέντρο της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου».

Σημειώνεται ότι τις αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανάπλαση και πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου είχε χρηματοδοτήσει και δωρίσει στο Ελληνικό Δημόσιο το κοινωφελές Ιδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Η επίμαχη υπουργική απόφαση κρίθηκε παράνομη, καθώς «πέραν του ότι εκδίδεται υπό μορφή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργου, ενώ αποτελεί πρωτίστως πρόγραμμα ή σχέδιο», ο σχεδιασμός της είναι μερικά αντίθετος με τον ισχύοντα κατά την έκδοση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας και με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων.