Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΜΗ, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός φορέας μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης στην χώρα μας , προσφέροντας εκατοντάδες προγράμματα σπουδών τα 30 χρόνια λειτουργίας του, αποφασίζει για μια ακόμα φορά να σταθεί δίπλα στους σπουδαστές του και στις οικογένειές τους και να ελαφρύνει τις επιπτώσεις της οικονομικής δυσπραγίας. 

Στα πλαίσια –λοιπόν- της εταιρικής μας κοινωνικής ευθύνης και με κυρίαρχο μέλημά μας τη συμπαράσταση στους σπουδαστές μας , που μας έχουν αναδείξει ως τον Ηγέτη της εκπαίδευσης  και κατάρτισης, αποφασίζει να προσφέρει δωρεάν το 5ο εξάμηνο της πρακτικής άσκησης που έχει θεσπίσει η πολιτεία. 

Με αυτήν την αποφασιστικότητα, τόλμη και κοινωνική ευαισθησία απαντάμε και σε όσους προσπάθησαν και προσπαθούν να δημιουργήσουν εστίες αμφισβήτησης της εκπαιδευτικής μας αποστολής και της κοινωνικής μας καταξίωσης.