Ελεύθερα θα γίνονται οι νυχτερινές επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους των τριών λόφων του κέντρου της Πρωτεύουσας (της Πνύκας, των Νυμφών και των Μουσών - Φιλοπάππου) αποφάσισε το Ε τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που ακύρωσε τη διάταξη του 2008 επί υπουργίας Πολιτισμού Μιχάλη Λιάπη, με την οποία απαγόρευε για λόγους προστασίας τις νυχτερινές επισκέψεις.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει κάτοικοι της περιοχής θεωρώντας ότι περιορίζεται το δικαίωμα τους να απολαμβάνουν ελεύθερα τους κοινόχρηστους αρχαιολογικούς χώρους.

Οι Σύμβουλοι έκριναν ότι «είναι το δικαίωμα του πολίτη για πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά, να ασκείται υπό τους εντελώς αναγκαίους περιορισμούς ως προς τη φύλαξη και τη συντήρησή τους και η απαγόρευση υπερακοντίζει το σκοπό προς τον οποίο τίθεται (σ.σ.: απαγόρευση νυκτερινής πρόσβασης), εφόσον δεν προκύπτει ότι εξετάστηκε η δυνατότητα λήψης ηπιότερων μέτρων».

Δηλαδή, «δεν εξετάστηκε αν θα ήταν δυνατή η αποτελεσματική φύλαξη του χώρου μόνο με την αύξηση του προσωπικού φύλαξης ή αν θα μπορούσε να απαγορευθεί η πρόσβαση μόνο στα σημαντικά μνημεία του χώρου, με επαρκή φύλαξη καθενός από αυτά».