Τις 180.000 έχουν φτάσει οι παραγγελίες των δικαιούχων του κοινωνικού μερίσματος για την συμμετοχή στην δράση «Ψηφιακή Αλληλεγγύη», η οποία ορά στους δημότες των 8 Περιφερειών αμιγούς σύγκλισης, αν και υπολείπονται περίπου 20 ημέρες μέχρι το τέλος του μήνα που λήγει η προθεσμία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π.Ψηφιακή Σύγκλιση, απομένουν ακόμα 45.000 δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη δράση εκτυπώνοντας το κουπόνι συμμετοχής, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στην εξαργύρωσή του.

Για αυτή την κατηγορία πολιτών, καθώς και για όσους είναι δημότες των οκτώ Περιφερειών αμιγούς σύγκλισης και δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος αλλά δεν έχουν εκδηλώσει μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον τους, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην δράση μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

Η δράση συμβάλλει στην εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες για την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος και την μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού που πλήττει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης υπόκεινται σε ψηφιακό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι προτιμήσεις των δικαιούχων, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, δίνουν την πρώτη προτεραιότητα στην απόκτηση εξοπλισμού laptop (91.995 παραγγελίες), ενώ το tablet κατέχει τη δεύτερη θέση (88.325 παραγγελίες) - γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η δράση δίνει την ευκαιρία εξοικείωσης με τους Η/Υ και το διαδίκτυο, σε πολίτες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα απόκτησης Η/Υ και εξοικείωσης τους με το διαδικτυακό περιβάλλον, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.

Το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης αξιοποίησης των προσφερόμενων μέσω της δράσης υπηρεσιών, θα συμβάλλει στην απόκτηση πρόσβασης χρήσης δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (taxis net), πλατφόρμες για online shopping, τραπεζικές συναλλαγές (e-banking), κλπ., τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των δικαιούχων πολιτών.

Επιπλέον, η παροχή 4 ωρών συμβουλευτικής υποστήριξης κατ' οίκον που προσφέρεται μέσω της δράσης, καλύπτει σε κάθε δικαιούχο, τουλάχιστον βασικές δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση laptop ή Notebook ή tablet, και εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου - ασφάλεια.

Μέχρι σήμερα, 25.000 δικαιούχοι κοινωνικού μερίσματος επέλεξαν τη βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Η αύξηση των χρηστών του διαδικτύου που προκύπτει από την υλοποίηση της δράσης, συμβάλλει στην ταυτόχρονη αύξηση των συνδρομητών ευρυζωνικής σύνδεσης, δεδομένου ότι σύμφωνα με το "Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη", μόνο 63% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν συνδρομή σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες και 39% των πολιτών είναι συνδρομητές σε κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Συμβάλλει παράλληλα, στη βελτίωση των επιδόσεων των πολιτών σε ψηφιακές δεξιότητες, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μόνο το 45% των Ελλήνων διαθέτουν ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η δράση συντελεί, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη εταιρικής σχέσης μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και σε μια δημιουργική συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.