Στην δημοσιότητα έδωσε πριν απο λίγο η Περιφέρεια Αττικής τις πρώτες ενδεικτικές μετρήσεις από την περιοχή του Ασπροπύργου, σύμφωνα με τις οποίες καταγράφηκαν στιγμιαίες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων κατά πολύ μεγαλύτερες από τις τιμές του ΠΟΥ και της ευρωπαιϊκής νομοθεσίας. 

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Με φορητό αναλυτή έγιναν στιγµιαίες ενδεικτικές µετρήσεις της συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων µε διάµετρο 2,5 µm στην περιοχή περιµετρικά του εργοστασίου από 100 έως 400µ. Στα σηµεία που βρίσκονται προς την κατεύθυνση του ανέµου καταγράφηκαν στιγµιαίες τιµές συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων κατά πολύ µεγαλύτερες από τιµές που ορίζει ο παγκόσµιος οργανισµός υγείας (µέση τιµή 25 µg/m3/24h) και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία (µέση τιµή 25 µg/m3 /έτος).

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Αν και η σύγκριση στιγµιαίων τιµών µε µέσες ηµερήσιες ή ετήσιες τιµές δεν είναι απολύτως δόκιµες επιστηµονικά
εντούτοις αναδεικνύουν την εµφάνιση υψηλών τιµών αιωρούµενων σωµατιδίων προερχόµενα από τα καπναέρια της πυρκαγιάς. Επισηµαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις σε σηµεία όπου δεν κατευθυνόταν τα καπναέρια από τον άνεµο ήταν σχετικά ή κάτω από τις προαναφερθείσες τιµές αναφοράς
Από τις µετρήσεις αυτές προέκυψε και ενδεικτικά χαρτογράφηση της διεύθυνσης διασποράς αυτών των σωµατιδίων, αλλά και γενικότερα της κατεύθυνσης των καπναερίων της καιόµενης εγκατάστασης».

 

'Οπως, επίσης, τονίζεται στο έγγραφο της περιφέρειας Αττικής «σύµφωνα µε αυτή την ενδεικτική χαρτογράφηση εγκαταστάθηκε από τους ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου κατάλληλος εξοπλισµός σε σηµείο ενδεικτικό της διασποράς για δειγµατοληψίες και επιµέρους µετρήσεις µε αναλυτές και άλλων δεικτών της ρύπανσης που έχει προκληθεί από την καύση των αποβλήτων της εγκατάστασης.

Πέραν όλων των ανωτέρω η Περιφέρεια Αττικής, προκειµένου να αποκτήσει όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα της κατάστασης απευθύνθηκε και στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το οποίο ανταποκρινόµενο άµεσα, απέστειλε εξοπλισµό δειγµατοληψίας. Ο εξοπλισµός
αυτός τοποθετήθηκε πλησίον της καιόµενης εγκατάστασης. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών θα αναλυθούν από το αρµόδιο επιστηµονικό προσωπικό, προκειµένου µαζί µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που προαναφέρθηκαν να υπάρξει υπεύθυνη και έγκυρη ενηµέρωση» καταλήγει η περιφέρεια.