Κατ'επείγουσα εντολή για έρευνα στο ΙΚΑ, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης

Η έρευνα αφορά πληροφορίες σε σχέση με την προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού του Ιδρύματος, ο σύζυγος της οποίας χρωστά περίπου επτά εκατ. ευρώ, καθώς και άλλες υποθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκε η νομιμότητα.

Στην εντολή του κ. Νικολούδη περιλαμβάνεται και η διεξαγωγή ΕΔΕ