Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης και 57 διευθυντές εκπαιδευτικοί, ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό το νέο νομοθετικό πλαίσιο (νόμος 4327/2015) για την επιλογή των υποψηφίων διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ανασταλεί και να ακυρωθεί:

Α) απόφαση του υπουργού Παιδείας με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και

Β) εγκύκλιος του ίδιου υπουργείου με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με την επιλογή των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, ζητούν να δοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής τόσο της υπουργικής απόφασης όσο και της εγκυκλίου, όπως και να κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος 4327/2015 ο οποίος οργάνωσε σε νέα βάση την επιλογή των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τέλος, σημειώνουν ότι ο επίμαχος νόμος είναι αντίθετος προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.