Στον Ασπρόπυργο πλέον αναδύεται μικρή ποσότητα καπνού προερχόμενη από μεμονωμένα σημεία, σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής καθώς θετικά αποτελέσματα προέκυψαν από τις μετρήσεις για την κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις δειγματοληψίες του Εθνικού Αστεροσκοπείου και από μακροσκοπική παρατήρηση,

ο καπνισμός από τα καπναέρια της καιόμενης εγκατάστασης ήταν σε πολύ χαμηλότερη στάθμη, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με πολύ μικρότερο ύψος του νέφους και με μικρότερη διασπορά αυτού. Επιπλέον, οι ενδεικτικές μετρήσεις της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm στα περισσότερα από τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν ήταν πλησίον ή κάτω από τις τιμές ορίου που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

 Η Πυροσβεστική επιχειρεί στο χώρο για όσο χρόνο απαιτείται.