Την δυνατότητα σε διαχειριστές του οδικού δικτύου, περιφέρειες και δήμους να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο φαινόμενα καταπτώσεων βράχων ώστε να λαμβάνουν άμεσα μέτρα και να περιορίζονται οι κίνδυνοι αποκλεισμού δρόμων αλλά και ατυχημάτων, δίνει ένα πρωτοποριακό σύστημα αναγνώρισης και προειδοποίησης για την πτώση βράχων στο οδικό δίκτυο που αναπτύσσεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και παρουσιάσθηκε κατά την διάρκεια ημερίδας στα Χανιά.

Η ανάπτυξη του εντάσσεται στο πρόγραμμα: ΙΣΤΡΙΑ «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αναγνώρισης βραχοπτώσεων σε αυτοκινητόδρομους». Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Ζαχαρία Αγιουτάντη, «το σύστημα έχει εγκατασταθεί ήδη σε σημείο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, τα πρώτα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί ωστόσο για να υπάρχουν ακριβή συμπεράσματα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος, να υπάρχει ένας κύκλος καταγραφής με όλες τις εποχές και τις καιρικές συνθήκες».

Το σύστημα σε συνδυασμό γεωδαιτικών, μετεωρολογικών και γεωτεχνικών οργάνων, αλλά και συστημάτων τηλεπισκόπησης παρακολουθεί και εκτιμά την πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου της πτώσης βράχων. Η πληροφορία αυτή παρέχεται στους διαχειριστές του οδικού δικτύου προκειμένου να ενημερώνονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για την εκδήλωση ή την πιθανότητα εκδήλωσης αποκόλλησης τεμαχίου βράχου. Έτσι είναι δυνατή η άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας από τις τοπικές αρχές.

Το υπό ανάπτυξη σύστημα είναι καινοτόμο τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στο διεθνές περιβάλλον καθώς ελάχιστα παρόμοια συστήματα έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν σε επιχειρησιακό επίπεδο ενώ θεωρείται και χαμηλού κόστους.