Δεν είναι δυνατόν τα στελέχη να λειτουργούν αποτελεσματικά με πνεύμα επιχειρηματικότητας και ανάληψης του αναγκαίου ρίσκου σε όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας, σε κλίμα καχυποψίας και προκατάληψης και κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη επαπειλούμενων διώξεων για τις οποίες κάποιοι ας αναλογιστούν το «παν μέτρον άριστον».

Αυτό αναφέρει η ΔΕΗ σε σημερινή της ανακοίνωση με αφορμή τον έλεγχο στα διαφημιστικά κονδύλια της επιχείρησης που διατάχθηκε από τον υπουργό Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Παναγιώτη Νικολούδη και οδήγησε στην παραίτηση του Διευθυντή Επικοινωνίας.

Η επιχείρηση διαβεβαιώνει το κράτος, τους λοιπούς μετόχους και καταναλωτές πελάτες της, ότι το θέμα των διαφημίσεων και της κατανομής τους σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα διερευνηθεί διεξοδικά από τους θεσμούς και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης που λειτουργούν στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης.

"Θεωρούμε, προσθέτει, αυτονόητο το δικαίωμα της Πολιτείας και των οργάνων της να ελέγχουν την επάρκεια των θεσμών εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών της ΔΕΗ και να υποδεικνύουν μέτρα για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της", και υπενθυμίζει ότι με το ίδιο θέμα έχουν ασχοληθεί και στο πρόσφατο παρελθόν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης.