Με στόχο τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων πετρελαίου αρχίζει εκ νέου έρευνες σε μεγαλύτερα βάθη στον κόλπο της Καβάλας, η Energean Oil

 

 

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Μαθιός Ρήγας, από την Τετάρτη ξεκινούν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες σε έκταση 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή μεταξύ Θάσου και Καβάλας, όπου βρίσκεται ήδη το πλοίο της Νορβηγικής εταιρίας Dolphin που θα κάνει τις έρευνες. Με τα δεδομένα που θα προκύψουν θα υπάρξει αφενός καλύτερη εικόνα για τα κοιτάσματα που έχουν ήδη ανακαλυφθεί και αφετέρου θα επιδιωχθεί να εντοπιστούν νέα.

Οι νέες σεισμικές έρευνες θα δώσουν εικόνα του υπεδάφους σε βάθος μέχρι και 6 χλμ. ενώ μέχρι τώρα η εικόνα από παλιότερες έρευνες φθάνει μέχρι 4 χλμ, και θα ολοκληρωθούν στις αρχές Ιουλίου. Ωστόσο η ερμηνεία των δεδομένων θα ολοκληρωθεί το 2016.

Οι σεισμικές έρευνες περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο επενδυτικό πρόγραμμα της Energean συνολικού ύψους 200 εκατ. δολαρίων, επρόκειτο να γίνουν το 2016 αλλά επισπεύδονται κατά ένα χρόνο, καθώς η συγκυρία (χαμηλές τιμές πετρελαίου) έχει οδηγήσει διεθνώς σε αναστολή των ερευνητικών εργασιών με αποτέλεσμα ο σχετικός εξοπλισμός να διατίθεται σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

Στον κόλπο της Καβάλας και στα βάθη που έχουν διερευνηθεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν 300 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα οποία ως τώρα έχουν παραχθεί τα 110 εκατ., άλλα 30 εκατ. είναι βεβαιωμένα και θα αντληθούν στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος που είναι σε εξέλιξη και έχουν βρεθεί άλλα 30 εκατ. είναι τα δυνητικά αποθέματα για τα οποία δεν έχει καταρτισθεί ακόμη πρόγραμμα άντλησης. Ο στόχος των νέων σεισμικών εκτείνεται πέραν των 300 εκατ. που υπάρχουν στα μικρότερα βάθη.

Στα ενθαρρυντικά στοιχεία για την περιοχή περιλαμβάνονται και οι ανακαλύψεις στις περιοχές 'Άθω και Καλλιράχης όπου έχει ανακαλυφθεί πετρέλαιο σε μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ποιότητες, αλλά διαφορετικής (ανώτερης) ποιότητας σε σχέση με αυτό του Πρίνου, με πολύ χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδρόθειο.