Τη σύνταξη που δικαιούνταν οι άγαμες θυγατέρες τώρα θα δικαιούνται και οι άγαμοι υιοί.

Σύμφωνα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μετέδωσε το Mega, σύνταξη δημοσίου υπαλλήλου ή συνταξιούχου, λειτουργού, στρατιωτικού, θα μπορούν πλέον να εισπράττουναι οι υιοί αυτών. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, λαμβάνοντας υπόψη του τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης, προχωρά στην πλήρη εξομοίωση των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες τα παιδιά -είτε αγόρια, είτε κορίτσια- μπορούν να εισπράττουν πλέον σύνταξη λόγω του θανάτου του γονέα τους.